Splitschleusen

Splitschleuse mit Dilatator

  • Splitschleuse mit Dilatator

 Bestell-Nr.Führungsdraht
CH
81235-0500*.035i / .038i
91235-0600.035i / .038i
101235-0700.035i / .038i
121235-0901.035i / .038i
141235-1101.035i / .038i
161235-1301.035i / .038i
Verpackungseinheit 10 ST